Уз Божију помоћ и несебичним залагањем можемо доћи до остварења започетог посла. Ако се сами не потрудимо и саградимо дом Божији нико нам други неће помоћи и саградити цркву.

Надамо се да ћете се и ви одазвати овом позиву и са љубављу дати свој допринос за бржи наставак градње храма.

Уплата добровољних прилога и прилога за изградњу наше цркве у Чачку врши се на:

Жиро рачун: 155-27928-34, Halk Banka

Девизни рачун: 00-540-0001338503, Banka Intesa